Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Chương mới Chapter 170 Trạng thái Đang tiến hành
Bộ truyện tranh Ta Có Một Tòa Nhà Ma thuộc thể loại action Trung Quốc với nội dung: Trần ca kế thừa mất tích phụ mẫu lưu lại nhà ma, bất đắc dĩ sinh ý tiêu điều, thẳng đến chỉnh lý nhà ma lúc ngoài ý muốn phát hiện điện thoại cải biến đây hết thảy. Chỉ cần hoàn thành điện thoại mỗi ngày bố trí khác biệt độ khó nhiệm vụ, nhà ma liền có thể đạt được tu sửa thậm chí xây dựng thêm. Thế là trần ca bắt đầu ở các đại cấm địa bên trong thám hiểm lấy.

Danh sách chương