Tam Sinh Bỉ Ngạn Hoa

Tam Sinh Bỉ Ngạn Hoa

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Yêu nữ đại danh đỉnh đỉnh – Tô Loan Loan chết, mà lại chết trong tay mục tiêu bị mình ngọt ngào dụ dỗ trong quá khứ. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, đến khi nàng thực sự động lòng thì một lần nữa gặp được người ấy cao cao tại thượng lạnh lùng khó đoán – Thượng Thần Phù Dao..