Thần Chết, Đừng Hòng Vào Đây!

Thần Chết, Đừng Hòng Vào Đây!

Chương mới Chapter 2 Trạng thái Đang tiến hành
Y tá Eun Junabi không tin vào kiếp sau, thiên đàng và cả địa ngục. Một ngày nọ trong lúc chăm sóc bệnh nhân cô đã vô tình đánh sấp mặt một thần chết thực thụ. Câu chuyện cực lầy của cả 2 bắt đầu từ đây..