Thầy Giáo Tốt

Thầy Giáo Tốt

Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Cuộc chia tay gần đây của Hojun khá mất mát. Đối tác của anh ấy nói với anh ấy đó không phải là lỗi của anh ấy, ngoại trừ việc ... Hojun không giỏi chuyện trên giường. Nhưng hóa ra khi Hojun say rượu thì sẽ mang đến một điều bất ngờ; anh ta tìm tới một gia sư tình dục tên là ông Ahn. Ahn Seunghyun nửa tỉnh nửa say khi ông đăng quảng cáo gia sư tình dục, nhưng anh ta nhanh chóng thấy mình quá tốt để dạy những bài học. Và anh ta càng nhìn thấy Hojun, anh ta càng không thể không nhận thấy anh ta hấp dẫn bao nhiêu. Seunghyun đang làm cho anh ta trở nên rạo rực, vậy bài kiểm tra cuối cùng sẽ như thế nào?.