Thế Thân Thiếu Gia Không Dễ Chọc

Thế Thân Thiếu Gia Không Dễ Chọc

Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Bị cắm sừng, nếm đủ đắng cay mặn ngọt của đời người, không chịu bị sỉ nhục, bắt đầu phản kích, thế thân hào môn, y võ song tu, cuộc sống giàu sang đợi ta đến thế thân!.