Thích Khách Tín Điều

Thích Khách Tín Điều

Chương mới Chapter 19 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện Thích Khách Tín Điều thuộc thể loại truyện cổ đại, action với nội dung: Trong những năm Đường Thiên Bảo, thích khách Lý Ngạc cố sức chiến đấu trong vương triều nguy cấp, một mình chống đỡ, lập ra tiền thân của huynh đệ hội, hội thích khách "Vô Hình Giả". Cuối cùng trở thành nhất đại thích khách tông sư..

Danh sách chương