Thợ Săn Gacha Cấp SSS

Thợ Săn Gacha Cấp SSS

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Mọi cố gắng trong mấy năm qua để trở thành thuật sĩ của mình để làm gì chứ, cuối cùng chỉ là công cốc mà thôi! Nhưng cô gái này là ai? Cô ta đến đây để làm gì? Còn cái hệ thống GACHA này nữa?! Rôt cuộc tất cả chuyện này là gì đây?!.