Tình Yêu Thuần Khiết

Tình Yêu Thuần Khiết

Chương mới Chapter 5 Trạng thái Đang tiến hành
Khác với những người khác, Playboy Ryu Jihyun yêu Han Yohan. Mặc dù Jihyun không thể từ bỏ khuôn mặt và cơ thể của Yohan, anh ta tìm thấy sự nặng nề vô tội của mình. Hai người không có gì có gì ngoài sự tương đồng về xu hướng tình dục, liệu họ có thể đến được với nhau?.