Top Plaything

Top Plaything

Chương mới Chapter 16 Trạng thái Đang tiến hành
Omega ưu tú Mạnh Tinh Tán đến kỳ phát tình lại bị bạn trai lạnh nhạt. Trong lúc mạng sống đang nguy cấp thì gặp được Alpha ưu tú Tân Dục Xuyên đánh dấu cứu vãn... Nhưng đằng sau sự yên bình ấy, phải làm sao để đối mặt với mối quan hệ phức tạp như thế này?.

Danh sách chương