Tui Đời Nào Thích Cậu Ta!!!

Tui Đời Nào Thích Cậu Ta!!!

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành

Bộ truyện tranh Tui Đời Nào Thích Cậu Ta!!! thuộc thể loại đam mỹ, manhua, truyện màu với nội dung: Hạ Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà đều là vận động viên của đội nhảy cao đại học T. Đàn anh dẫn theo đàn em từ trường học đến đội tuyển quốc gia. Cố gắng tích lũy, một trận thành danh. Đệ nhất cợt nhả chiêu trò công (Hạ Kỳ Niên) x mỗi ngày giả làm trực nam che giấu xu hướng tình dục thụ (Thịnh Tinh Hà).

.