Tướng Quân Lệnh

Tướng Quân Lệnh

Chương mới Chapter 26 Trạng thái Đang tiến hành
Trung thành giới hạn là gì, ẩn nhẫn thừa nhận là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời sao? Khi y từng bước đi lên con đường trái ngược hoàn toàn với dự liệu nhân sinh của mình, nguyên nhân trọng yếu là do ai?.

Danh sách chương