Uncomfortable Roommates

Uncomfortable Roommates

Tác giả:
Chương mới Chapter 2 Trạng thái Đang tiến hành
Haewon đột nhiên phải tìm một nơi ở mới do sự chuyển đi bất ngờ của người bạn cùng phòng cũ; cậu đành quyết định chuyển đến sống cùng một người bạn của anh trai_Minjae. Trong khi Haewon cứ thắc mắc về thái độ khó chịu đầy vô lí của anh ta, thì lại nhớ đến quá khứ thời Trung học mà bản thân đã quên từ lâu....