Unhappy Hour Night

Unhappy Hour Night

Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành

Vì hơi men mà hẹn hò (tạm thời) với một tên đáng ghét!? Giáo viên văn học hiện đại – Tachi Hirotaka cực ghét giáo viên thể dục đẹp trai – Iijima Akiyoshi vốn rất được nữ sinh yêu mến. Một hôm nọ, Tachi biết được Iijima có tật xấu khi uống rượu sake. Để tìm ra điểm yếu của Iijima, Tachi đã mời Iijima đến nhà để nhậu. Ai ngờ đâu Iijima sau khi say đã tỏ tình với Tachi rồi tấn công cậu...!?

.