Ước Gì Bakugou Thích Tôi

Ước Gì Bakugou Thích Tôi

Tác giả:
Chương mới Chapter 2 Trạng thái Đang tiến hành
Giống như mọi nhân vật trong phim hay làm, Todoroki cũng nguyện ước khi sao băng vụt qua. Mà hình như ước nguyện hóa thành sự thật?.