Vết Cắn Sắc Tình Đêm Trăng

Vết Cắn Sắc Tình Đêm Trăng

Tác giả:
Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Nhân vật: Vampire x sát thủ chuyên săn giết vampire.