Võ Thần Chí Tôn

Võ Thần Chí Tôn

Chương mới Chapter 24 Trạng thái Đang tiến hành
Thanh niên Lâm Phi thế kỷ 21 không cẩn thận từ địa cầu xuyên không đến Nguyên Vũ Giới, thật đáng buồn chính là xuyên không thành một kẻ ngu, cam chịu số phận đi. Nhưng mà ngu thì thế nào, luyện thần công, thăng cấp, ngắm mỹ nữ, vấn đỉnh thiên hạ, lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi..

Danh sách chương